ATS

Adresseeritav süsteem

Adresseeritava süsteemi valvetsoonid on hoonete/ruumide/hoone-tsoonide ja andurite kaupa programmeeritavad. Tulekahju või ohu tekkimisel (suits) näitab signalisatsioonisüsteemi keskseade ära ohupiirkonna (vastavalt anduri täpsusele), kuvades sellekohast infot infotablool ja andes vastavat helisignaali. Adresseeritaval süsteemil on võimalus anda tulekahju või ohu tekkimisel (suits, C02, kõrge temperatuur) eelhäireid.

Vastavalt keskseadme programmeerimisest rakenduvad häire korral kõik valvetsooni sireenid või ainult vastava tsooni sireenid. Andurid annavad teatud mustumuse astme korral keskseadmesse veateate (erinev tulekahjuhäirest)

Võimalus lisada automaatne häireedastusseade, mis saadab häire otse päästekeskusesse.

Adresseeritava süsteemi anduritena kasutatakse optilisi-, suitsu- ja temperatuuriandureid. Käsiteadustitena kasutatakse kollektiiv-nuppusid. Valehäire vältimiseks on nupud kaetud purustatava klaasi või muu kergesti eemaldatava kaitsekattega.

Konventsionaalne süsteem

Konventsionaalne süsteem on tehnoloogialt sarnane adresseeritava süsteemiga. Peamiseks erinevuseks konventsionaalses süsteemis on puuduv aadress-element. Ühte tsooni saab ühendada kokku kuni 20 andurit/nuppu. Häire korral näitab keskseade kollektiivset aadressi ja täpne häire asukoha määramine tuleb teostada kohapeal, ehk läbi käia kõik tsoonis olevad ruumid.

Häire puhul rakenduvad lisaks vastava piirkonna või kogu süsteemi häirele ka keskseadmes LED tulukesed ja summer.

Võimalus lisada automaatne häireedastusseade, mis saadab häire otse päästekeskusesse.

Konventsionaalse süsteemi anduritena kasutatakse põhiliselt optilisi suitsuandureid, temperatuuriandureid ja vastavalt vajadustele ka spetsiaalseid andureid. Käsiteadustitena kasutatakse aadressnuppusid. Valehäire vältimiseks on nupud kaetud purustatava klaasi või muu kergesti eemaldatava kaitsekattega.

Anduritel on lisaks olemas lühisekaitse element (anduri või liini rikete jaoks). Nii langeb rivist korraga välja maksimaalselt üks liinielement (nupp või andur) ja ülejäänud süsteem jääb tööle. Rikke korral edastatakse info keskseadmesse.

VÕTA MEIEGA JULGELT ÜHENDUST.

EKSPERTI KONSULTATSIOON TASUTA!

Kontor

Nafta 1, Tallinn

E-R 9:00-18:00

Telefon: +372 55 8 55 22

E-mail: sales@vas.ee

    et